Logo simbolismo
Marketplace categories
[]

Sistema de pagament (condicions de venda)

Sempre que estiguin disponibles al lloc web, el client podrà utilitzar els següents sistemes de pagament: targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro), PayPal, contra reemborsament, ingrés en compte bancari, i criptomoneda.

El límit màxim diari de compra mitjançant targeta bancària serà de 1.200 €.

Els pagaments realitzats mitjançant PayPal i criptomoneda tindran un sobrecost del 7%, amb un recàrrec mínim de 3 €. El motiu del sobrecost és cobrir les comissions bancàries, les fluctuacions de moneda i les despeses de gestió.

Els pagaments realitzats mitjançant contra reemborsament tindran un sobrecost del 3'5%, amb un recàrrec mínim de 3 €, i aquest sistema de pagament només estarà disponible inicialment per a Espanya. Els pagaments per contra reemborsament únicament podran realitzar-se en metàl·lic i en el seu import íntegre i exacte, ja que el missatger pot no disposar de canvi. El límit màxim de compra mitjançant contra reemborsament serà de 600 €.

No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en compte bancari per import superior als 2.500 €. Les despeses i comissions bancàries aniran a càrrec de la persona que realitzi l'ingrés o cursi la comanda.

Si es realitza el pagament mitjançant transferència bancària, el client haurà d'indicar el número de comanda i el nom de la persona que l'ha realitzada. L'enviament dels productes es realitzarà un cop rebut els diners en el compte de la Botiga Online. En el cas que no s'efectuï la transferència en cinc dies naturals des de la realització de la comanda, la Botiga Online podrà cancel·lar la mateixa, sense que el client pugui realitzar cap reclamació per aquesta cancel·lació. Totes les despeses i comissions derivades de la transferència bancària aniran a càrrec del client.

En el moment de fer el pagament, el client ha de facilitar totes aquelles dades que siguin necessàries perquè el tràmit pugui dur-se a terme. La realització i validació de l'operació equival a la signatura del client i la seva acceptació expressa de l'operació realitzada, podent exigir la Botiga Online l'import de l'operació corresponent a la suma de la comanda.

Les dades facilitades pel client es transmeten a través del protocol SSL. Les dades de targetes de crèdit no seran conservats en els servidors de la Botiga Online sinó en els d'una entitat bancària, de manera que la Botiga Online no coneix ni registra aquestes dades dels clients. Perquè el contracte s'entengui perfeccionat i sigui vàlid, l'entitat emissora de la targeta ha d'acceptar el càrrec a la targeta de crèdit.

La Botiga Online serà la propietària del producte fins al pagament complet del mateix per part del client i al lliurament del producte, podent-se negar aquest lliurament fins que el preu del producte no hagi estat abonat en la seva totalitat, o podent reclamar el seu retorn en cas de no ser abonat.

La Botiga Online es reserva el dret de negar-se a tramitar la comanda d'un client que no hagi pagat (total o parcialment) una comanda anterior, o amb qui hi hagi un litigi en curs.

La Botiga Online es podrà negar a tramitar una comanda quan hi hagi sospites de frau. També podrà sol·licitar informació addicional al client (per exemple qualsevol tipus de document que acrediti la identitat del comprador) amb la finalitat de detectar operacions il·lícites o fraudulentes, o procedir a la comunicació de les dades a tercers amb la finalitat de comprovar si una operació és fraudulenta.

Per a més informació consulti les "Condicions de venda".